Rozwiązanie umowy o pracę – lepsze będzie porozumienie stron czy wypowiedzenie?

Należy wiedzieć, że rozstanie za porozumieniem stron jest korzystne dla pracownika, kiedy zależy mu na szybkim odejściu z firmy (na przykład ma już nową ofertę pracy) lub grozi mu dyscyplinarka.…

Pracownik młodociany – podstawa zatrudnienia

Jeszcze do 2018 roku, pracownikiem młodocianym, polskie prawo określało osobę, która ukończyła szesnasty lecz nie przekroczyła osiemnastego roku życia. Od wspomnianego 2018 roku, młodociany pracownik może mieć minimalny wiek wynoszący…