Jak zostać notariuszem?

Notariusz. Jeden z ciekawszych i niezwykle popularnych zawodów prawniczych. Gwarantuje interesującą pracę oraz dochody dużo wyższe od średnich a także prestiż w społeczeństwie. Jak zostać notariuszem? Droga do zostania notariuszem nie jest prosta, z całą pewnością jednak możliwa do pokonania.

Studia prawnicze to podstawa.

Aby zostać notariuszem, na początku należy ukończyć studia prawnicze. Można zdecydować się na studia dzienne, jak i zaoczne, nie ma tu różnicy. Ukończenie studiów na wydziale prawa jest jednak dopiero początkiem naszej drogi do zawodu notariusza. Kolejnym, oczywiście koniecznym etapem, jest aplikacja notarialna. To etap obowiązujący większość osób, które chcą zostać notariuszami, są jednak odstępstwa od tej zasady. Aplikacji notarialnej nie muszą odbywać osoby, które pracowały jako asystent sędziego, ewentualnie jako asystent prokuratora. Aby pominąć aplikację notarialną, trzeba na tym stanowisku przepracować określoną ilość czasu. Aplikacji notarialnej nie muszą także odbywać doktorzy nauk oprawnych oraz osoby, które wcześniej pracowały na stanowisku sędziego lub prokuratora, a także w zawodzie adwokata.

Aplikacja notarialna. Kto może się o nią ubiegać?

Aby ubiegać się o aplikację notarialną, należy spełniać kilka warunków:

– polskie obywatelstwo
– pełnia praw cywilnych i obywatelskich
– dyplom magistra prawa lub uczelni prawnej ukończonej za granicą. Co ważne, musi to być uczelnia, która wystawia dyplomy honorowane w naszym kraju.
– nieskazitelny charakter
– niekaralność.

Warunkiem dostania się na aplikację notarialną, jest zdanie egzaminu, który obejmuje pytania z różnych dziedzin prawa. W ocenie egzaminowanych, egzaminu dość trudnego.

Kolejny egzamin po aplikacji.

Ukończenie aplikacji notarialnej to jeszcze nie wszystko. Każdy, kto chce zostać notariuszem, po aplikacji notarialnej zobowiązany jest zdać kolejny egzamin. Trwa on co najmniej kilka dni i jest dowodem wiedzy zdobytej podczas aplikacji.

Asesor

Po zdaniu egzaminu, przeszły notariusz musi jeszcze odbyć dwuletnią asesurę. To swego rodzaju praktyki pod okiem notariusza z dużym doświadczeniem. Po ukończeniu asesury, przyszły notariusz zgładza wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powołanie na stanowisko notariusza. Minister, po konsultacji z odpowiednią radą notarialną, powołuje notariusza i wyznacza rejon, w którym ma działać.

Droga do tego ciekawego zawodu nie jest łatwa. Warto jednak ją przejść i zostać notariuszem. To jest cel, który można osiągnąć.